Mier­nych poetów nikt nie zna, dob­rych - niewielu.


mier­nych-poetów-nikt-nie zna-dob­rych- niewielu
tacytmier­nychpoetówniktnie znadob­rych niewielumier­nych poetówpoetów niktnikt nie znamier­nych poetów niktpoetów nikt nie znamier­nych poetów nikt nie zna

Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu. -Tacyt
miernych-poetów-nikt-nie-zna-dobrych-niewielu
Dob­rych ludzi nikt nie zapomina. -Safona
dob­rych-ludzi-nikt-nie zapomina
Wielu chce za­pisać się na kar­tach his­to­rii, niewielu jed­nak uda­je się to zro­bić na jej dob­rych stronach. -Logos
wielu-chce-za­pisać ę-na kar­tach-his­to­rii-niewielu-jed­nak-uda­ ę-to zro­bić-na jej-dob­rych-stronach
Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna. -Mark Twain
niewielu-z nas-pot­ra­fi-znieść-dob­ro­byt-in­nych ludzi-rzecz-jasna
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa