Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę.


mierz-ły-na za­miary-lecz-nie reali­zuj-za­miarów-na łę
janusz gaudynmierzsiłyna za­miarylecznie reali­zujza­miarówna siłęmierz siłysiły na za­miarylecz nie reali­zujnie reali­zuj za­miarówza­miarów na siłęmierz siły na za­miarylecz nie reali­zuj za­miarównie reali­zuj za­miarów na siłęlecz nie reali­zuj za­miarów na siłę

Nie mierz bycia zajętym. Nie mierz działania. Mierz dokonania. Znaczenie ma nie tyle, co ludzie robią, ale co faktycznie zostaje zrobioneMierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił.Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.