mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy 


mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
maverick123mil­czącekwiatymil­czącychzra­nionychduszmil­cząckrzyczymy mil­czące kwiatykwiaty mil­czącychzra­nionych duszduszmil­czącmil­cząc krzyczymy mil­czące kwiaty mil­czącychzra­nionych duszmil­cząc krzyczymy 

Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić.Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.Nie na­leży prze­mil­czać racji.Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane.