mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy 


mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
maverick123mil­czącekwiatymil­czącychzra­nionychduszmil­cząckrzyczymy mil­czące kwiatykwiaty mil­czącychzra­nionych duszduszmil­czącmil­cząc krzyczymy mil­czące kwiaty mil­czącychzra­nionych duszmil­cząc krzyczymy 

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Nie na­leży prze­mil­czać racji. -Eurypides
nie-na­ży-prze­mil­czać-racji
Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin
ko­biety-wolą-mężczyzn-mil­czących-łudząc-ę-że są przez-nich-słuchane