Mil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo :( 


mil­cze­nie-ra­-bar­dziej-ż-słowo- 
marcioszka21mil­cze­niera­nibar­dziejniżsłowo mil­cze­nie ra­nira­ni bar­dziejbar­dziej niżniż słowomil­cze­nie ra­ni bar­dziejra­ni bar­dziej niżbar­dziej niż słowomil­cze­nie ra­ni bar­dziej niżra­ni bar­dziej niż słowomil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo

Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Mil­cze­nie jest naj­bar­dziej niez­nośnym zaprzeczeniem. -Gilbert Keith Chesterton
mil­cze­nie-jest naj­bar­dziej-niez­nośnym-zaprzeczeniem
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Bar­dziej niż ka­mień mil­czy cień kamienia. -Ryszard Podlewski
bar­dziej-ż-ka­mień-mil­czy-cień-kamienia