Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca.


mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
piotr szreniawskimil­cze­nieto nu­dagłup­cai myślmędrcamil­cze­nie to nu­dato nu­da głup­cagłup­ca i myśli myśl mędrcamil­cze­nie to nu­da głup­cato nu­da głup­ca i myślgłup­ca i myśl mędrcamil­cze­nie to nu­da głup­ca i myślto nu­da głup­ca i myśl mędrcamil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Uj­rzyj umysł ja­ko myśl, o głup­cze, i porzuć wszys­tkie błędne poglądy. -Saraha
uj­rzyj-umysł-ja­ko-myśl-o głup­cze-i porzuć-wszys­tkie-błędne-poglądy
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡
mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei