Mil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem ...


mil­cze­niem-skar­bisz-ser­-ro­zumem
cykammil­cze­niemskar­biszser­cero­zumemmil­cze­niem skar­biszskar­bisz ser­ceser­ce ro­zumemro­zumemmil­cze­niem skar­bisz ser­ceskar­bisz ser­ce ro­zumemser­ce ro­zumemmil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumemskar­bisz ser­ce ro­zumemmil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem

Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić.Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że Ja swoim mil­cze­niem do­konam więcej niż Ty krzykiem.Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą.szczęście jest  mil­cze­niem wątpliwości głuchotą sumienia pa­raliżem strachu