Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.


milcz-albo-powiedz-coś-takiego-co-jest-lepszym-od-milczenia
pitagorasmilczalbopowiedzcośtakiegocojestlepszymodmilczeniaalbo powiedzpowiedz coścoś takiegoco jestjest lepszymlepszym odod milczeniaalbo powiedz cośpowiedz coś takiegoco jest lepszymjest lepszym odlepszym od milczeniaalbo powiedz coś takiegoco jest lepszym odjest lepszym od milczeniaco jest lepszym od milczenia

Milcz albo mów coś lepszego od milczenia. -Eurypides
milcz-albo-mów-coś-lepszego-od-milczenia
Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. -Pitagoras
mil­cz-al­bo-po­wiedz-coś-­kiego-co jest lep­szym-od milczenia
Jest coś takiego jak malarska prawda rzeczy. -Paul Cezanne
jest-coś-takiego-jak-malarska-prawda-rzeczy
Złe prawo gorsze jest od najsroższego tyrana, bo tyran lepszym się stać albo umrzeć może; złe prawo zawdy szkodę czyni. -Piotr Skarga
złe-prawo-gorsze-jest-od-najsroższego-tyrana-bo-tyran-lepszym-ę-stać-albo-umrzeć-może-złe-prawo-zawdy-szkodę-czyni
Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę. Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja. -Danny Kaye
istnieją-dwa-sposoby-zrobienia-kariery-albo-ę-coś-robi-albo-udaje-pracę-polecam-pierwszą-metodę-bo-mniejsza-konkurencja