Milczenie jest cnotą głupców.


milczenie-jest-cnotą-głupców
francis baconmilczeniejestcnotągłupcówmilczenie jestjest cnotącnotą głupcówmilczenie jest cnotąjest cnotą głupcówmilczenie jest cnotą głupców

Milczenie jest cnotą głupich.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi.Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.