Milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.


milczenie-jest-czasem-najlepszą-odpowiedzią
anonimmilczeniejestczasemnajlepsząodpowiedziąmilczenie jestjest czasemczasem najlepsząnajlepszą odpowiedziąmilczenie jest czasemjest czasem najlepszączasem najlepszą odpowiedziąmilczenie jest czasem najlepsząjest czasem najlepszą odpowiedziąmilczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią

Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. -Lew Tołstoj
często-najmądrzejszą-odpowiedzią-jest-milczenie
Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
odpowiedzią-na-nasze-wszystkie-krajowe-problemy-odpowiedzią-na-problemy-świata-jest-jedno-słowo-to-słowo-to-edukacja-lyndon-b-johnson
Krzyż jest odpowiedzią świata na miłość chrześcijańską. -Ernst Bloch
krzyż-jest-odpowiedzią-świata-na-miłość-chrześcijańską
Miłość jest odpowiedzią na wartość, wymaga poświęcenia. -Adolf von Hildebrand
miłość-jest-odpowiedzią-na-wartość-wymaga-poświęcenia