Milczenie jest dla słowa jak siatka rozpięta pod tancerzem na linie.


milczenie-jest-dla-słowa-jak-siatka-rozpię-pod-tancerzem-na-linie
max picardmilczeniejestdlasłowajaksiatkarozpiętapodtancerzemnaliniemilczenie jestjest dladla słowasłowa jakjak siatkasiatka rozpiętarozpięta podpod tancerzemtancerzem nana liniemilczenie jest dlajest dla słowadla słowa jaksłowa jak siatkajak siatka rozpiętasiatka rozpięta podrozpięta pod tancerzempod tancerzem natancerzem na liniemilczenie jest dla słowajest dla słowa jakdla słowa jak siatkasłowa jak siatka rozpiętajak siatka rozpięta podsiatka rozpięta pod tancerzemrozpięta pod tancerzem napod tancerzem na liniemilczenie jest dla słowa jakjest dla słowa jak siatkadla słowa jak siatka rozpiętasłowa jak siatka rozpięta podjak siatka rozpięta pod tancerzemsiatka rozpięta pod tancerzem narozpięta pod tancerzem na linie

Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Złożona Jak myśli moje Na dnie szafy Rozwieszone Powabna Jak ges­ty senne Do ko­lan Twych Niepewne Rozpięta Jak krzyża ramiona Te­go, kto dał Ukojenie Potulna Ciało wilgotne Pod pal­ca­mi Twoimi Grzeszne Oczy Twoje Wpatrzone W ust mych chytrych Drżenie Miękka Skóra moja Us­ta Two­je Złaknione Stęsknione Za­bor­cze dłonie Na pier­siach kołysa­nych Pobieżnie Po­wol­nie Się staję Twoja Bezkarnie Milczenie: Milczek - aptekarz słowa.Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności.W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.