Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. - Tylko się nie wyrywaj.


milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-i-niewiedzę-tylko-ę-nie-wyrywaj
aleksander fredromilczeniepokrywazarównowiedzęniewiedzętylkosięniewyrywajmilczenie pokrywapokrywa zarównozarówno wiedzęwiedzę ii niewiedzętylkotylko sięsię nienie wyrywajmilczenie pokrywa zarównopokrywa zarówno wiedzęzarówno wiedzę iwiedzę i niewiedzętylko siętylko się niesię nie wyrywajmilczenie pokrywa zarówno wiedzępokrywa zarówno wiedzę izarówno wiedzę i niewiedzętylko się nietylko się nie wyrywajmilczenie pokrywa zarówno wiedzę ipokrywa zarówno wiedzę i niewiedzętylko się nie wyrywaj

Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę.Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa.Nasze punkty widzenia pokrywają się. Idzie tylko o to, który pokrywa.Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Aforyzm nie pokrywa się nigdy z całą prawdą - to pól lub półtora prawdy