Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę.


milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-jak-i-niewiedzę
aleksander fredromilczeniepokrywazarównowiedzęjakniewiedzęmilczenie pokrywapokrywa zarównozarówno wiedzęwiedzę jakjak ii niewiedzęmilczenie pokrywa zarównopokrywa zarówno wiedzęzarówno wiedzę jakwiedzę jak ijak i niewiedzęmilczenie pokrywa zarówno wiedzępokrywa zarówno wiedzę jakzarówno wiedzę jak iwiedzę jak i niewiedzęmilczenie pokrywa zarówno wiedzę jakpokrywa zarówno wiedzę jak izarówno wiedzę jak i niewiedzę

Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. - Tylko się nie wyrywaj.Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję.Pieniądze robią zarówno wrogów jak przyjaciół.Naj­bliżsi są zarówno naszą siłą jak i słabością.