Milczenie stało się jego mową ojczystą.


milczenie-stało-ę-jego-mową-ojczystą
oliver goldsmithmilczeniestałosięjegomowąojczystąmilczenie stałostało sięsię jegojego mowąmową ojczystąmilczenie stało sięstało się jegosię jego mowąjego mową ojczystąmilczenie stało się jegostało się jego mowąsię jego mową ojczystąmilczenie stało się jego mowąstało się jego mową ojczystą

W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.Jesteśmy zamknięci w akwarium: rozbijanie swoich nosów o jego ściany to mowa ludzka.Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.Dob­rze się stało, że źle się stało.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze.