Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety.


mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
ignacy krasickimimotakwielkiejpłcinaszejzaletymyrządzimyświatemnamikobietymimo taktak wielkiejwielkiej płcipłci naszejnaszej zaletyzalety mymy rządzimyrządzimy światemnami kobietymimo tak wielkiejtak wielkiej płciwielkiej płci naszejpłci naszej zaletynaszej zalety myzalety my rządzimymy rządzimy światema nami kobietymimo tak wielkiej płcitak wielkiej płci naszejwielkiej płci naszej zaletypłci naszej zalety mynaszej zalety my rządzimyzalety my rządzimy światemmimo tak wielkiej płci naszejtak wielkiej płci naszej zaletywielkiej płci naszej zalety mypłci naszej zalety my rządzimynaszej zalety my rządzimy światem

My rządzimy światem, a nami kobiety.Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety.Żadna kobieta, brzydka czy ładna, nie posiada odrobiny zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek jest przywilejem naszej płci. A my, mężczyźni, jesteśmy tak gotowi do wyrzeczeń, że nigdy się nim nie posługujemy.Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym niewiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają.Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym nie wiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają.Próżno się chełpisz z siły płci swojej - jesteśmy szaleńsi, wierniej si w swych upodobaniach, łatwiej się powodujemy żądzą i niestałością. Miłość zużywa się i ginie prędzej w naszej niż kobiecej wyobraźni.