Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety.


mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
ignacy krasickimimotakwielkiejpłcinaszejzaletymyrządzimyświatemnamikobietymimo taktak wielkiejwielkiej płcipłci naszejnaszej zaletyzalety mymy rządzimyrządzimy światemnami kobietymimo tak wielkiejtak wielkiej płciwielkiej płci naszejpłci naszej zaletynaszej zalety myzalety my rządzimymy rządzimy światema nami kobietymimo tak wielkiej płcitak wielkiej płci naszejwielkiej płci naszej zaletypłci naszej zalety mynaszej zalety my rządzimyzalety my rządzimy światemmimo tak wielkiej płci naszejtak wielkiej płci naszej zaletywielkiej płci naszej zalety mypłci naszej zalety my rządzimynaszej zalety my rządzimy światem

Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. -Ignacy Krasicki
mi­mo-że tak-wiel­kie-pł-naszej-za­lety- my rządzi­my-światem-a na­mi-kobiety
Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym niewiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają. -Aleksander Świętochowski
mężczyź-i-kobiety-znają-o-jeden-język-więcej-o-którym-niewiedzą-mowę-pł-przeciwnej-dlatego-ę-porozumiewają
Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym nie wiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają. -Aleksander Świętochowski
mężczyź-i-kobiety-znają-o-jeden-język-więcej-o-którym-nie-wiedzą-mowę-pł-przeciwnej-dlatego-ę-porozumiewają