Mimo wszystko istnieje pewien smutek miernoty.


mimo-wszystko-istnieje-pewien-smutek-miernoty
dana dumitriumimowszystkoistniejepewiensmutekmiernotymimo wszystkowszystko istniejeistnieje pewienpewien smuteksmutek miernotymimo wszystko istniejewszystko istnieje pewienistnieje pewien smutekpewien smutek miernotymimo wszystko istnieje pewienwszystko istnieje pewien smutekistnieje pewien smutek miernotymimo wszystko istnieje pewien smutekwszystko istnieje pewien smutek miernoty

Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie. -Hanna Krall
trzeba-przeżyć-wszystko-co-jest-nam-dane-cała-radość-i-cały-smutek-nie-wolno-nam-ę-od-tego-uchylić-nie-przeżyty-smutek-przed-którym
Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. -Zofia Kucówna
istnieje-pewien-gatunek-ludzi-wobec-których-trzeba-mieć-śli-nie-poczucie-humoru-co-jest-lepsze-to-przynajmniej-świętą-cierpliwość
Nie jest trudno pokonać w walce byka. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go bać -Masutatsu Oyama
nie-jest-trudno-pokonać-w-walce-byka-istnieje-jednak-pewien-warunek-nie-można-ę-go-bać
Najgłębszy smutek szczęścia, że wszystko przemija. -Leopold Staff
najgłębszy-smutek-szczęścia-że-wszystko-przemija