Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął.


minęło-wiele-miesięcy-ale-mnie-nic-nie minęło-czas dla-mnie-w miej­scu-przystanął
edward stachuraminęłowielemiesięcyalemnienicnie minęłoczas dlaw miej­scuprzystanąłminęło wielewiele miesięcyale mniemnie nicnic nie minęłoczas dla mniemnie w miej­scuw miej­scu przystanąłminęło wiele miesięcyale mnie nicmnie nic nie minęłoczas dla mnie w miej­scumnie w miej­scu przystanąłale mnie nic nie minęłoczas dla mnie w miej­scu przystanął

Nie bo­li mnie to, że to wszys­tko już minęło, ale fakt, że byłam tak zaśle­piona i bez­gra­nicznie Ci ufałam . -chrupcia
nie-bo­li-mnie-to-że to wszys­tko-już-minęło-ale-fakt-że byłam-tak-zaś­piona-i bez­gra­nicznie-ci ufałam
Już wiele cza­su mineło. Ty­le osób się przez mo­je życie przewineło. A ja na­dal pośród wszys­tkiego szu­kam tyl­ko Ciebie. -AnDree
już-wiele-cza­su-ło-ty­-osób ę-przez-mo­-życie-przewineło-a-ja na­dal-pośród-wszys­tkiego-szu­kam-tyl­ko-ciebie
Ni­by świat jest ta­ki piękny, pełen szczęścia i ra­dości... Ale dla mnie nie znaczy nic, jeśli nie ma Ciebie obok mnie... -KsiezycowaNoc
ni­by-świat-jest ­ki-piękny-peł-szczęścia-i ra­doś-ale dla-mnie-nie znaczy-nic-śli-nie  ciebie-obok-mnie