Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.


minister-nie-powinien-żalić-ę-na-gazety-nie-powinien-ich-nawet-czytać-powinien-pisać
charles de gaulleministerniepowinienżalićsięnagazetynieichnawetczytaćpowinienpisaćminister nienie powinienpowinien żalićżalić sięsię nana gazetynie powinienpowinien ichich nawetnawet czytaćpowinien jeje pisaćminister nie powiniennie powinien żalićpowinien żalić siężalić się nasię na gazetynie powinien ichpowinien ich nawetich nawet czytaćpowinien je pisaćminister nie powinien żalićnie powinien żalić siępowinien żalić się nażalić się na gazetynie powinien ich nawetpowinien ich nawet czytaćminister nie powinien żalić sięnie powinien żalić się napowinien żalić się na gazetynie powinien ich nawet czytać

Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego...Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim.Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej.