Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi.


mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
phil bosmansmnóstwaradościdajedostrzeganiemałychrzeczyprostychludzimnóstwa radościradości dajedaje dostrzeganiedostrzeganie małychmałych rzeczyrzeczy ii prostychprostych ludzimnóstwa radości dajeradości daje dostrzeganiedaje dostrzeganie małychdostrzeganie małych rzeczymałych rzeczy irzeczy i prostychi prostych ludzimnóstwa radości daje dostrzeganieradości daje dostrzeganie małychdaje dostrzeganie małych rzeczydostrzeganie małych rzeczy imałych rzeczy i prostychrzeczy i prostych ludzimnóstwa radości daje dostrzeganie małychradości daje dostrzeganie małych rzeczydaje dostrzeganie małych rzeczy idostrzeganie małych rzeczy i prostychmałych rzeczy i prostych ludzi

Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.Nie powinniśmy gasić w sobie takich małych iskierek dobroci. To daje siłę na dobre życie.Jakże nędzne są myśli ludzi małych.Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle.Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.