Mnie cenne myśli przychodzą do głowy jedynie wtedy, gdy mam kaca, to znaczy co dzień około jedenastej przed południem.


mnie-cenne-myśli-przychodzą-do-głowy-jedynie-wtedy-gdy-mam-kaca-to-znaczy-co-dzień-około-jedenastej-przed-południem
bohumil hrabalmniecennemyśliprzychodządogłowyjedyniewtedygdymamkacatoznaczycodzieńokołojedenastejprzedpołudniemmnie cennecenne myślimyśli przychodząprzychodzą dodo głowygłowy jedyniejedynie wtedygdy mammam kacaznaczy coco dzieńdzień okołookoło jedenastejjedenastej przedprzed południemmnie cenne myślicenne myśli przychodząmyśli przychodzą doprzychodzą do głowydo głowy jedyniegłowy jedynie wtedygdy mam kacaznaczy co dzieńco dzień okołodzień około jedenastejokoło jedenastej przedjedenastej przed południemmnie cenne myśli przychodzącenne myśli przychodzą domyśli przychodzą do głowyprzychodzą do głowy jedyniedo głowy jedynie wtedyznaczy co dzień okołoco dzień około jedenastejdzień około jedenastej przedokoło jedenastej przed południemmnie cenne myśli przychodzą docenne myśli przychodzą do głowymyśli przychodzą do głowy jedynieprzychodzą do głowy jedynie wtedyznaczy co dzień około jedenastejco dzień około jedenastej przeddzień około jedenastej przed południem

Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Najlepszym środkiem uspokajającym jest szybkie, mechaniczne spisywanie na papierze wszystkich myśli, jakie - przychodzą do głowy. -Archibald Joseph Cronin
najlepszym-środkiem-uspokajającym-jest-szybkie-mechaniczne-spisywanie-na-papierze-wszystkich-myśli-jakie-przychodzą-do-głowy
Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy. -Jean Paul
bogactwem-odpoczynkiem-i-zdrowiem-cieszymy-ę-w-peł-jedynie-wtedy-gdy-tracimy-lub-odzyskujemy