Mnie cenne myśli przychodzą do głowy jedynie wtedy, gdy mam kaca, to znaczy co dzień około jedenastej przed południem.


mnie-cenne-myśli-przychodzą-do-głowy-jedynie-wtedy-gdy-mam-kaca-to-znaczy-co-dzień-około-jedenastej-przed-południem
bohumil hrabalmniecennemyśliprzychodządogłowyjedyniewtedygdymamkacatoznaczycodzieńokołojedenastejprzedpołudniemmnie cennecenne myślimyśli przychodząprzychodzą dodo głowygłowy jedyniejedynie wtedygdy mammam kacaznaczy coco dzieńdzień okołookoło jedenastejjedenastej przedprzed południemmnie cenne myślicenne myśli przychodząmyśli przychodzą doprzychodzą do głowydo głowy jedyniegłowy jedynie wtedygdy mam kacaznaczy co dzieńco dzień okołodzień około jedenastejokoło jedenastej przedjedenastej przed południemmnie cenne myśli przychodzącenne myśli przychodzą domyśli przychodzą do głowyprzychodzą do głowy jedyniedo głowy jedynie wtedyznaczy co dzień okołoco dzień około jedenastejdzień około jedenastej przedokoło jedenastej przed południemmnie cenne myśli przychodzą docenne myśli przychodzą do głowymyśli przychodzą do głowy jedynieprzychodzą do głowy jedynie wtedyznaczy co dzień około jedenastejco dzień około jedenastej przeddzień około jedenastej przed południem

Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Najlepszym środkiem uspokajającym jest szybkie, mechaniczne spisywanie na papierze wszystkich myśli, jakie - przychodzą do głowy.zro­biłabym Ci dzień dobry lecz nie mam ty­le fałszu na pok­ruszo­nych od smutku dłoniach jesteś jak nieobudzo­ny świt i nie mam pra­wa nocą moją uda­wać że to wszys­tko jasne we mnie jest jesień jeszcze bo ser­ce mi wschód co dzień robi lecz nie ma go we mnie co nas dzieli jed­no­myślność myśli i świadomość wy­ciągniętych dłoni gdy nie pot­rzeb­ne s ł o w a lu­bię otwartość zam­kniętą w spojrzeniu brzmią wtedy inaczej otu­lony dzień cały i jakże im ciepło pod powiekami ---------------------- widziałem na spacerze  Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać.Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy.