Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli.


mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli
henryk mannmniejna­leżyoba­wiać sięgłoduniżzłychmyślimniej na­leżyna­leży oba­wiać sięoba­wiać się głodugłodu niżniż złychzłych myślimniej na­leży oba­wiać sięna­leży oba­wiać się głoduoba­wiać się głodu niżgłodu niż złychniż złych myślimniej na­leży oba­wiać się głoduna­leży oba­wiać się głodu niżoba­wiać się głodu niż złychgłodu niż złych myślimniej na­leży oba­wiać się głodu niżna­leży oba­wiać się głodu niż złychoba­wiać się głodu niż złych myśli

Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-należy-obawiać-ę-głodu-ż-złych-myśli
Znaczną część życia wy­pełnia ten sam dy­lemat: jak spra­wiać wrażenie ko­goś sta­now­cze­go i pełne­go ener­gii, kiedy dzieje się mniej niż nic. -Kurt Vonnegut
znaczną-część-życia-wy­pełnia-ten-sam-dy­lemat-jak spra­wiać-wrażenie-ko­goś-sta­now­cze­go-i pełne­go-ener­gii-kiedy-dzieje ę
Być zaz­dros­nym to znaczy: nic nie wie­dzieć, mieć bujną wyob­raźnię i oba­wiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin
być-zaz­dros­nym-to znaczy-nic-nie wie­dzieć-mieć-bujną-wyob­raźę-i oba­wiać ę-wszystkiego
Na złych ludziach można po­legać. Ci przy­naj­mniej się nie zmieniają. -William Faulkner
na złych-ludziach-można-po­legać-ci przy­naj­mniej ę-nie zmieniają