Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta.


mniej-szkodzi-impet-jawny-źli-złość-ukryta
ignacy krasickimniejszkodziimpetjawnyniźlizłośćukrytamniej szkodziszkodzi impetimpet jawnyjawny niźliniźli złośćzłość ukrytamniej szkodzi impetszkodzi impet jawnyimpet jawny niźlijawny niźli złośćniźli złość ukrytamniej szkodzi impet jawnyszkodzi impet jawny niźliimpet jawny niźli złośćjawny niźli złość ukrytamniej szkodzi impet jawny niźliszkodzi impet jawny niźli złośćimpet jawny niźli złość ukryta

Mniej szkodzi im­pet jaw­ny niźli złość ukryta.Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej.Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.Na niewiastę, jako na nieprzyjaciela, impet potrzebny.Za jawny rozłam można nienawidzić, za ukryty - trudno nie pogardzać.Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.