Mniej wiesz - krócej będziesz przesłuchiwany.


mniej-wiesz-krócej-będziesz-przesłuchiwany
anonimmniejwieszkrócejbędzieszprzesłuchiwanymniej wieszwieszkrócejkrócej będzieszbędziesz przesłuchiwanymniej wieszkrócej będzieszkrócej będziesz przesłuchiwanykrócej będziesz przesłuchiwany

Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać.Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz.Im wiecej wiesz, tym mniej musisz powiedzieć.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.