Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.


mniejsze-rzeczy-trzeba-poświęcać-dla-większych
arystotelesmniejszerzeczytrzebapoświęcaćdlawiększychmniejsze rzeczyrzeczy trzebatrzeba poświęcaćpoświęcać dladla większychmniejsze rzeczy trzebarzeczy trzeba poświęcaćtrzeba poświęcać dlapoświęcać dla większychmniejsze rzeczy trzeba poświęcaćrzeczy trzeba poświęcać dlatrzeba poświęcać dla większychmniejsze rzeczy trzeba poświęcać dlarzeczy trzeba poświęcać dla większych

Mniej­sze rzeczy trze­ba poświęcać dla większych. -Arystoteles
mniej­sze-rzeczy-trze­ba-poświęcać-dla-większych
Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło. -Niccolo Machiavelli
czasami-trzeba-jako-dobro-oceniać-mniejsze-zło
Trze­ba umieć poświęcać dob­re dla najlepszego. -Tadeusz Kordyasz
trze­ba-umieć-poświęcać-dob­re-dla-najlepszego
Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych. -Jean Cocteau
styl-dla-jednych-skomplikowany-sposób-powiedzenia-rzeczy-prostych-dla-innych-prosty-sposób-powiedzenia-rzeczy-skomplikowanych