Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem...


mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
andreamo­jemyślimoimmałympamiętnikiemmo­je myślimyśli moimmoim małymmałym pamiętnikiemmo­je myśli moimmyśli moim małymmoim małym pamiętnikiemmo­je myśli moim małymmyśli moim małym pamiętnikiemmo­je myśli moim małym pamiętnikiem

Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy...Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.