Mo­je myśli tkwią w wspomnieniach.


mo­-myśli-tkwią-w wspomnieniach
andreemo­jemyślitkwiąw wspomnieniachmo­je myślimyśli tkwiątkwią w wspomnieniachmo­je myśli tkwiąmyśli tkwią w wspomnieniachmo­je myśli tkwią w wspomnieniach

Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.W uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice.Cóż winna batuta, gdy błędy tkwią w nutach.Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.Nie mogę być sobą, kiedy tkwią we mnie dwie dusze.