...mo­je oczy bez Twoich oczu, to już nie są mo­je oczy...


mo­-oczy-bez-twoich-oczu-to już-nie są mo­-oczy
majka_majdanmo­jeoczybeztwoichoczuto jużnie są mo­jeoczymo­je oczyoczy bezbez twoichtwoich oczuto już nie są mo­jenie są mo­je oczymo­je oczy bezoczy bez twoichbez twoich oczuto już nie są mo­je oczymo­je oczy bez twoichoczy bez twoich oczumo­je oczy bez twoich oczu

Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko. -Anonim
podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko
słowa opuszczają usta bez zgody czyny zos­tały wykonane bezwarunkowo oczy już daw­no stra­ciły stabilizację stopy nie wyczuwają podstawy a umysł og­rze­wa zdrętwienie serca... -Papużka
słowa-opuszczają-usta-bez-zgody-czyny-zos­ły-wykonane-bezwarunkowo-oczy-już-daw­no-stra­ły-stabilizację-stopy-nie-wyczuwają-podstawy-a
Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało. -Alojzy Żółkowski
dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało