Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje 


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
lola_♡mo­jesu­mieniechoćka­lekiei niemena­dalistnieje mo­je su­mieniechoć ka­lekieka­lekie i niemena­dal istnieje choć ka­lekie i nieme

Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji. -Mark Twain
zarozumiałośą-oraz-bezczelnośą-człowieka-jest-mówienie-że-zwierzę-są-nieme-tylko-dlatego-że-są-nieme-dla-jego-tępej-percepcji
Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji. -Mark Twain
za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej
Na­dal krzyczysz prze­ze mnie choć niełatwo to z Ciebie wyciągnąć. -bystry.76
na­dal-krzyczysz-prze­ze-mnie-choć-niełatwo-to-z ciebie-wyciągnąć
`Choć nie wiem po co ale w dal­szym ciągu chcę iść tą samą drogą. -bluecaffe
`choć-nie wiem-po co ale-w dal­szym-ągu-chcę-iść-tą samą-drogą
Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania. -Cyprian Kamil Norwid
kto-kocha-widzieć-chce-choć-cień-obrazu-choć-ślad-do-lubej-wiodący-mieszkania-choć-rozłożone-rę-drogowskazu-choć-krzyż-litanii-choć