Mo­da - to, co wychodzi z mody.


mo­da- to-co wychodzi-z mody
coco chanelmo­da toco wychodziz modyco wychodzi z mody

Je­dynie pier­wotny strój Ewy nig­dy nie wychodzi z mody. -Zbigniew Hołodiuk
je­dynie-pier­wotny-strój-ewy-nig­dy-nie wychodzi-z mody
Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody  -sprajtka
za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł
Jedyni ludzie którzy nigdy nie wychodzą z mody to anarchiści jest ich tak niewielu że nie mogą nawet wychodzić z mody. -Gertruda Stein
jedyni-ludzie-którzy-nigdy-nie-wychodzą-z-mody-to-anarchiś-jest-ich-tak-niewielu-że-nie-mogą-nawet-wychodzić-z-mody