Mo­ja naj­większa oba­wa w życiu to zos­tać zapomnianą.


mo­ja-naj­większa-oba­wa-w życiu-to zos­ć-zapomnianą
eva perón (evita)mo­janaj­większaoba­waw życiuto zos­taćzapomnianąmo­ja naj­większanaj­większa oba­waoba­wa w życiuw życiu to zos­taćto zos­tać zapomnianąmo­ja naj­większa oba­wanaj­większa oba­wa w życiuoba­wa w życiu to zos­taćw życiu to zos­tać zapomnianąmo­ja naj­większa oba­wa w życiunaj­większa oba­wa w życiu to zos­taćoba­wa w życiu to zos­tać zapomnianąmo­ja naj­większa oba­wa w życiu to zos­taćnaj­większa oba­wa w życiu to zos­tać zapomnianą

Jeśli źle się us­ta­wisz, możesz zos­tać niezauważona. Tak to jest w życiu. 3.09.2011  -watchingmefall
jeśli-ź ę-us­­wisz-możesz-zos­ć-niezauważona-tak to jest w życiu-3092011 
Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier
był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami
Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes
naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Naj­większą bolączką człowieka w życiu wie­cznym będzie to, że nig­dy nie dożyje do je­go końca. -aforystokrata
naj­większą-bolączką-człowieka-w życiu-wie­cznym-będzie-to-że nig­dy-nie dożyje-do ­go-końca