mo­tyw ko­biety - włosy miała w nieładzie, bluzkę rozpiętą 


mo­tyw-ko­biety-włosy-miała-w nieładzie-bluzkę-rozpiętą 
maverick123mo­tywko­bietywłosymiaław nieładziebluzkęrozpiętą mo­tyw ko­bietyko­bietywłosywłosy miałamiała w nieładziebluzkę rozpiętą mo­tyw ko­bietywłosy miaławłosy miała w nieładziewłosy miała w nieładzie

Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja.Milczenie jest dla słowa jak siatka rozpięta pod tancerzem na linie.Życiorys pisze los, ale mam­cia za­kusy miała, to ludziom to i owo do­rabiała, córka po oj­cu ge­ny miała, re­cept na cudze szczęście wys­ta­wiać nie chciała.Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej.Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...Coś tam pękło, może ser­ce, może żyłka, brzo­zowa wit­ka za­miast wędki, w ar­tystycznym nieładzie plącze się zdrętwiały język, os­tatni wdech - nadzieja na haczyku. Uhu, w rze­ce z far­by płynie ry­ba !