Mo­wa da­na nam jest po to, żeby wy­rażać myśli.


mo­wa-da­na-nam-jest po to-żeby-wy­rażać-myśli
lucy maud montgomerymo­wada­nanamjest po tożebywy­rażaćmyślimo­wa da­nada­na namnam jest po tożeby wy­rażaćwy­rażać myślimo­wa da­na namda­na nam jest po tożeby wy­rażać myślimo­wa da­na nam jest po to

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody.Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania.`Im bar­dziej chcieliśmy, żeby nam się udało tym bar­dziej nam nie wychodziło.Prawdę trze­ba wy­rażać pros­ty­mi słowami.Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli