Mo­wa jest zewnętrznym myśle­niem, myśle­nie wewnętrzną mową.


mo­wa-jest zewnętrznym-myś­niem-myś­nie-wewnętrzną-mową
antoine rivarolmo­wajest zewnętrznymmyśle­niemmyśle­niewewnętrznąmowąmo­wa jest zewnętrznymjest zewnętrznym myśle­niemmyśle­nie wewnętrznąwewnętrzną mowąmo­wa jest zewnętrznym myśle­niemmyśle­nie wewnętrzną mową

Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową. -Antoine Rivarol
mowa-jest-zewnętrznym-myśleniem-myślenie-wewnętrzną-mową
Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski
kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często. -Chemicals
mówię-to co myślę-więc-chy­ba-nie myślę-zbyt-często
Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic. -MyslacaWierszem
gdy-myślę-o to­bie-czuję-ból-gdy-myślę-o so­bie-czuję-ek­stazę-gdy-myślę-o nas-nie czu­-już-nic