Może się wydawać, ale dobro jest darem, ale tak naprawdę jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy.


może-ę-wydawać-ale-dobro-jest-darem-ale-tak-naprawdę-jest-wynikiem-ężkiej-i-uczciwej-pracy
anonimmożesięwydawaćaledobrojestdaremtaknaprawdęwynikiemciężkiejuczciwejpracymoże sięsię wydawaćale dobrodobro jestjest daremale taktak naprawdęnaprawdę jestjest wynikiemwynikiem ciężkiejciężkiej ii uczciwejuczciwej pracymoże się wydawaćale dobro jestdobro jest daremale tak naprawdętak naprawdę jestnaprawdę jest wynikiemjest wynikiem ciężkiejwynikiem ciężkiej iciężkiej i uczciweji uczciwej pracyale dobro jest daremale tak naprawdę jesttak naprawdę jest wynikiemnaprawdę jest wynikiem ciężkiejjest wynikiem ciężkiej iwynikiem ciężkiej i uczciwejciężkiej i uczciwej pracyale tak naprawdę jest wynikiemtak naprawdę jest wynikiem ciężkiejnaprawdę jest wynikiem ciężkiej ijest wynikiem ciężkiej i uczciwejwynikiem ciężkiej i uczciwej pracy

Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Po naprawdę ciężkiej chorobie nikt już nie jest taki sam; staje się znacznie lepszy lub znacznie gorszy. -Miguel de Cervantes
po-naprawdę-ężkiej-chorobie-nikt-już-nie-jest-taki-sam-staje-ę-znacznie-lepszy-lub-znacznie-gorszy
I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. -Lew Tołstoj
i-w-ężkiej-chorobie-tkwi-dobro-kiedy-ciało-słabnie-silniej-czuje-ę-duszę
Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer. -Al Farmer
błądzić-jest-rzeczą-ludzką-ale-naprawdę-mylić-ę-potrafi-tylko-komputer
Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. -Karol Irzykowski
może-pomyłka-jest-przewidzianym-z-góry-wynikiem-pewnego-mechanizmu