Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.


może-bóg-kiedyś-skieruje-ich-umysł-do-poznania-prawdy-i-opamiętawszy-ę-wyzwolą-ę-z-sideł-diabla-który-ich-trzyma-jak-ńców-według-swojej
jan fedorowiczmożebógkiedyśskierujeichumysłdopoznaniaprawdyopamiętawszysięwyzwoląsięsidełdiablaktórytrzymajakjeńcówwedługswojejwolimoże bógbóg kiedyśkiedyś skierujeskieruje ichich umysłumysł dodo poznaniapoznania prawdyprawdy ii opamiętawszyopamiętawszy sięwyzwolą sięz sidełsideł diablaktóry ichich trzymatrzyma jakjak jeńcówjeńców wedługwedług swojejswojej wolimoże bóg kiedyśbóg kiedyś skierujekiedyś skieruje ichskieruje ich umysłich umysł doumysł do poznaniado poznania prawdypoznania prawdy iprawdy i opamiętawszyi opamiętawszy sięwyzwolą się zsię z sidełz sideł diablaktóry ich trzymaich trzyma jaktrzyma jak jeńcówjak jeńców wedługjeńców według swojejwedług swojej wolimoże bóg kiedyś skierujebóg kiedyś skieruje ichkiedyś skieruje ich umysłskieruje ich umysł doich umysł do poznaniaumysł do poznania prawdydo poznania prawdy ipoznania prawdy i opamiętawszyprawdy i opamiętawszy sięwyzwolą się z sidełsię z sideł diablaktóry ich trzyma jakich trzyma jak jeńcówtrzyma jak jeńców wedługjak jeńców według swojejjeńców według swojej wolimoże bóg kiedyś skieruje ichbóg kiedyś skieruje ich umysłkiedyś skieruje ich umysł doskieruje ich umysł do poznaniaich umysł do poznania prawdyumysł do poznania prawdy ido poznania prawdy i opamiętawszypoznania prawdy i opamiętawszy sięwyzwolą się z sideł diablaktóry ich trzyma jak jeńcówich trzyma jak jeńców wedługtrzyma jak jeńców według swojejjak jeńców według swojej woli

Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej.Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią.Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą.Sa­mot­ność nie bie­rze jeńców: al­bo puszcza ich wol­no, al­bo zabija.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.