Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki.


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
borys pasternakmożekiedyśznowuzacznąwydawaćksiążkimoże kiedyśkiedyś znowuznowu zacznązaczną wydawaćwydawać książkimoże kiedyś znowukiedyś znowu zacznąznowu zaczną wydawaćzaczną wydawać książkimoże kiedyś znowu zacznąkiedyś znowu zaczną wydawaćznowu zaczną wydawać książkimoże kiedyś znowu zaczną wydawaćkiedyś znowu zaczną wydawać książki

Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Zwalczyć samemu pokusę może się to wydawać zwycięstwem, lecz świadomość, że ktoś nie uległ pokusie którą myśmy byli dla niego, boli jak niepowetowana porażka.Zwalczyć samemu pokusę może się wydawać zwycięstwem, lecz świadomość, że ktoś nie uległ pokusie, którą myśmy byli dla niego, boli jak niepowetowana porażka.Może się wydawać, ale dobro jest darem, ale tak naprawdę jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy.Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote! Szczęśliwe znalezienie dobrej książki może zmienić przyszłość duszy.