Może kiedy wszys­tko zos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­ne, chcę się łudzić, że jes­tem człowiekiem.


może-kiedy-wszys­tko-zos­ło-już-po­wie­dziane-i przesądzo­ne-chcę ę-łudzić-że jes­tem-człowiekiem
harlan cobenmożekiedywszys­tkozos­tałojużpo­wie­dzianei przesądzo­nechcę sięłudzićże jes­temczłowiekiemmoże kiedykiedy wszys­tkowszys­tko zos­tałozos­tało jużjuż po­wie­dzianepo­wie­dziane i przesądzo­nechcę się łudzićże jes­tem człowiekiemmoże kiedy wszys­tkokiedy wszys­tko zos­tałowszys­tko zos­tało jużzos­tało już po­wie­dzianejuż po­wie­dziane i przesądzo­nemoże kiedy wszys­tko zos­tałokiedy wszys­tko zos­tało jużwszys­tko zos­tało już po­wie­dzianezos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­nemoże kiedy wszys­tko zos­tało jużkiedy wszys­tko zos­tało już po­wie­dzianewszys­tko zos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­ne