Może pot­ra­fię po­wie­dzieć, który Włoch jest praw­dzi­wy, a który jest po­zerem? Nie. Dla mnie oni wszys­cy wyglądają jak pozerzy.


może-pot­ra­fię-po­wie­dzieć-który-włoch-jest praw­dzi­wy-a który-jest po­zerem-nie-dla mnie-oni-wszys­cy-wyglądają-jak pozerzy
quentin tarantinomożepot­ra­fiępo­wie­dziećktórywłochjest praw­dzi­wya któryjest po­zeremniedla mnieoniwszys­cywyglądająjak pozerzymoże pot­ra­fiępot­ra­fię po­wie­dziećktóry włochwłoch jest praw­dzi­wya który jest po­zeremdla mnie onioni wszys­cywszys­cy wyglądająwyglądają jak pozerzymoże pot­ra­fię po­wie­dziećktóry włoch jest praw­dzi­wydla mnie oni wszys­cyoni wszys­cy wyglądająwszys­cy wyglądają jak pozerzydla mnie oni wszys­cy wyglądająoni wszys­cy wyglądają jak pozerzydla mnie oni wszys­cy wyglądają jak pozerzy

Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001
piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który