Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu.


może-to-prawda-że-pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-z-pewnośą-często-zapobiegają-nieszczęściu
jeanne moreaumożetoprawdażepieniądzeniedająszczęściaalepewnościączęstozapobiegająnieszczęściuże pieniądzepieniądze nienie dajądają szczęściaale zz pewnościąpewnością częstoczęsto zapobiegajązapobiegają nieszczęściumoże to prawdaże pieniądze niepieniądze nie dająnie dają szczęściaale z pewnościąz pewnością częstopewnością często zapobiegajączęsto zapobiegają nieszczęściuże pieniądze nie dająpieniądze nie dają szczęściaale z pewnością częstoz pewnością często zapobiegająpewnością często zapobiegają nieszczęściuże pieniądze nie dają szczęściaale z pewnością często zapobiegająz pewnością często zapobiegają nieszczęściu

Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych.Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi.Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej.Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy! Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują.Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy.