Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć.


może-umarli-żyją-tylko-w-naszej-świadomoś-i-gdy-umrze-ostatni-człowiek-na-ziemi-wszyscy-przestaniemy-istnieć
stefan napierskimożeumarliżyjątylkonaszejświadomościgdyumrzeostatniczłowieknaziemiwszyscyprzestaniemyistniećmoże umarliumarli żyjążyją tylkotylko ww naszejnaszej świadomościświadomości ii gdygdy umrzeumrze ostatniostatni człowiekczłowiek nana ziemiziemiwszyscywszyscy przestaniemyprzestaniemy istniećmoże umarli żyjąumarli żyją tylkożyją tylko wtylko w naszejw naszej świadomościnaszej świadomości iświadomości i gdyi gdy umrzegdy umrze ostatniumrze ostatni człowiekostatni człowiek naczłowiek na ziemina ziemiwszyscy przestaniemywszyscy przestaniemy istniećmoże umarli żyją tylkoumarli żyją tylko wżyją tylko w naszejtylko w naszej świadomościw naszej świadomości inaszej świadomości i gdyświadomości i gdy umrzei gdy umrze ostatnigdy umrze ostatni człowiekumrze ostatni człowiek naostatni człowiek na ziemiczłowiek na ziemiwszyscy przestaniemy istniećmoże umarli żyją tylko wumarli żyją tylko w naszejżyją tylko w naszej świadomościtylko w naszej świadomości iw naszej świadomości i gdynaszej świadomości i gdy umrzeświadomości i gdy umrze ostatnii gdy umrze ostatni człowiekgdy umrze ostatni człowiek naumrze ostatni człowiek na ziemiostatni człowiek na ziemi

Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości.Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli.Nie można przeżywać tego, że się istnieje, bez świadomości, że kiedyś się umrze.Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach.