Może w maju, może w grudniu. Może jutro popołudniu. W każdym razie dzisiaj nie.


może-w-maju-może-w-grudniu-może-jutro-popołudniu-w-każdym-razie-dzisiaj-nie
marian hemarmożemajumożegrudniujutropopołudniukażdymraziedzisiajniemoże ww majumoże ww grudniumoże jutrojutro popołudniuw każdymkażdym razierazie dzisiajdzisiaj niemoże w majumoże w grudniumoże jutro popołudniuw każdym raziekażdym razie dzisiajrazie dzisiaj niew każdym razie dzisiajkażdym razie dzisiaj niew każdym razie dzisiaj nie

Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.Święty Boże może po­może, bo On WSZYS­TKO CO DOB­RE MOŻE ! Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale.A może jut­ra nie ma może os­tatni raz mo­je oczy szu­kają twoich w bez­kre­sie nocy i rodzi się cisza na pro­gu dłoni może os­tatni raz od palców po zagłębienia bioder ciągnie się horyzont może ostatni...