Może wy­lane łzy wskażą mi drogę.


może-wy­lane-łzy-wskażą-mi drogę
andreemożewy­lanełzywskażąmi drogęmoże wy­lanewy­lane łzyłzy wskażąwskażą mi drogęmoże wy­lane łzywy­lane łzy wskażąłzy wskażą mi drogęmoże wy­lane łzy wskażąwy­lane łzy wskażą mi drogęmoże wy­lane łzy wskażą mi drogę

Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyjeCzłowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje.Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.Człowiek zaw­sze może wstąpić na lep­szą drogę - póki żyje.