Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca.


możemy-ę-uleczyć-z-cierpienia-tylko-przeżywając-do-końca
anonimmożemysięuleczyćcierpieniatylkoprzeżywającdokońcamożemy sięsię uleczyćuleczyć zz cierpieniatylko przeżywającprzeżywając jeje dodo końcamożemy się uleczyćsię uleczyć zuleczyć z cierpieniatylko przeżywając jeprzeżywając je doje do końcamożemy się uleczyć zsię uleczyć z cierpieniatylko przeżywając je doprzeżywając je do końcamożemy się uleczyć z cierpieniatylko przeżywając je do końca

Nie możemy się zgodzić z tak jawnym dowodem nędzy naszej egzystencji, jakim jest powszechność cierpienia. -Jan Szczepański
nie-możemy-ę-zgodzić-z-tak-jawnym-dowodem-nędzy-naszej-egzystencji-jakim-jest-powszechność-cierpienia
Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem. -József Eotvos
boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. -Honore de Balzac
cierpienia-moralne-przerastają-cierpienia-fizyczne-o-całą-przepaść-jaka-istnieje-między-duszą-i-ciałem
Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu. -Anonim
tylko-poważny-stosunek-do-cierpienia-upoważnia-człowieka-do-żartu
Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja
co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle. -Jean de La Bruyére
naj­trud­niej-uleczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle