Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca.


możemy-ę-uleczyć-z-cierpienia-tylko-przeżywając-do-końca
anonimmożemysięuleczyćcierpieniatylkoprzeżywającdokońcamożemy sięsię uleczyćuleczyć zz cierpieniatylko przeżywającprzeżywając jeje dodo końcamożemy się uleczyćsię uleczyć zuleczyć z cierpieniatylko przeżywając jeprzeżywając je doje do końcamożemy się uleczyć zsię uleczyć z cierpieniatylko przeżywając je doprzeżywając je do końcamożemy się uleczyć z cierpieniatylko przeżywając je do końca

Nie możemy się zgodzić z tak jawnym dowodem nędzy naszej egzystencji, jakim jest powszechność cierpienia.Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem.Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu.Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?...Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle.