Możemy być starzy i mimo to jeszcze komuś potrzebni.


możemy-być-starzy-i-mimo-to-jeszcze-komuś-potrzebni
valdemar baldheadmożemybyćstarzymimotojeszczekomuśpotrzebnimożemy byćbyć starzystarzy ii mimojeszcze komuśkomuś potrzebnimożemy być starzybyć starzy istarzy i mimomimo to jeszczejeszcze komuś potrzebnimożemy być starzy ibyć starzy i mimoi mimo to jeszczemimo to jeszcze komuśmożemy być starzy i mimostarzy i mimo to jeszczei mimo to jeszcze komuśmimo to jeszcze komuś potrzebni

Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa
jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani
Nie dość zapewnić komuś zbawienie; trzeba mu jeszcze dać środki do życia. -Anonim
nie-dość-zapewnić-komuś-zbawienie-trzeba-mu-jeszcze-dać-środki-do-życia
Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce. -Anonim
gdy-przyrzekniesz-komuś-miłość-nie-każ-w-ągłej-żyć-rozterce-lepiej-wpaść-w-głębokie-doły-ż-poranić-komuś-serce
Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą. -Oscar Wilde
młodzi-ludzie-chcieliby-być-wierni-a-nie-są-starzy-chcieliby-być-niewierni-ale-nie-mogą
Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu. -Maryla Wolska
gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
Dawniej starzy ludzie umierali, bo nie mogli przetrzymać choroby; dziś są leki na każdą chorobę, ale starzy ludzie nie mogą przetrzymać leczenia. -Hugo Dyonizy Steinhaus
dawniej-starzy-ludzie-umierali-bo-nie-mogli-przetrzymać-choroby-dziś-są-leki-na-każdą-chorobę-ale-starzy-ludzie-nie-mogą-przetrzymać-leczenia