Możemy być starzy i mimo to jeszcze komuś potrzebni.


możemy-być-starzy-i-mimo-to-jeszcze-komuś-potrzebni
valdemar baldheadmożemybyćstarzymimotojeszczekomuśpotrzebnimożemy byćbyć starzystarzy ii mimojeszcze komuśkomuś potrzebnimożemy być starzybyć starzy istarzy i mimomimo to jeszczejeszcze komuś potrzebnimożemy być starzy ibyć starzy i mimoi mimo to jeszczemimo to jeszcze komuśmożemy być starzy i mimostarzy i mimo to jeszczei mimo to jeszcze komuśmimo to jeszcze komuś potrzebni

Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.Nie dość zapewnić komuś zbawienie; trzeba mu jeszcze dać środki do życia.Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce.Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą.Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu.Dawniej starzy ludzie umierali, bo nie mogli przetrzymać choroby; dziś są leki na każdą chorobę, ale starzy ludzie nie mogą przetrzymać leczenia.