Możemy być zbyt mało sil­ni, ale zbyt słabi - nigdy.


możemy-być-zbyt-ło-sil­-ale-zbyt-słabi- nigdy
nevermożemybyćzbytmałosil­nialesłabi nigdymożemy byćbyć zbytzbyt małomało sil­niale zbytzbyt słabimożemy być zbytbyć zbyt małozbyt mało sil­niale zbyt słabimożemy być zbyt małobyć zbyt mało sil­nimożemy być zbyt mało sil­ni

Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw.Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt dużo, by nauczyć się czegoś nowegoBied­na różo z dwo­ma kolcami nie wiesz, że inaczej trze­ba z facetami? To za mało... ta czer­wień zbyt kusi te dwa śmie­szne kolce jak iro­nia duszy... nie kuś różo! Zbyt młodaś jeszcze zbyt młoda zgub­na twa cudna uroda Zbyt piękna spłoniesz szybko w szkarłat­nych płomieniach zostaniesz w marze­niach - ulotnych samotnych, a to tak niedużo... nie kuś różo! Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej Zbyt mało wiem by być niekompetentnym.Zbyt mało wiem, by być niekompetentnym.