Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy.


możemy-robić-wszystko-co-chcemy-ilekroć-nic-nie-chcemy
paul ambroise valerymożemyrobićwszystkocochcemyilekroćnicniechcemymożemy robićrobić wszystkoco chcemyilekroć nicnic nienie chcemymożemy robić wszystkoilekroć nic nienic nie chcemyilekroć nic nie chcemy

Nie możemy zrobić wszystkiego, co chcemy, ilekroć nie chcemy nic zrobić. -Anatol France
nie-możemy-zrobić-wszystkiego-co-chcemy-ilekroć-nie-chcemy-nic-zrobić
Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm
miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek
Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów. -Jeff Bezos
jeśli-chcemy-mieć-20-milionów-klientów-to-oznacza-że-chcemy-mieć-20-milionów-sklepów
Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy. -Jan Twardowski
jeśli-chcemy-ofiarować-siebie-bogu-musimy-oddać-wszystko-co-mamy-i-czym-jesteśmy
Nic nie będzie ta­kie jak chcemy, kiedy zos­ta­wimy na bo­ku swo­je uczucia…  -AnDree
nic-nie będzie-­kie-jak chcemy-kiedy-zos­­wimy-na bo­ku-swo­-uczucia