Możesz się dowiedzieć więcej o danej osobie podczas godzinnej gry niż po rocznej z nią konwersacji.


możesz-ę-dowiedzieć-więcej-o-danej-osobie-podczas-godzinnej-gry-ż-po-rocznej-z-ą-konwersacji
platonmożeszsiędowiedziećwięcejdanejosobiepodczasgodzinnejgryniżporocznejniąkonwersacjimożesz sięsię dowiedziećdowiedzieć więcejwięcej oo danejdanej osobieosobie podczaspodczas godzinnejgodzinnej grygry niżniż popo rocznejrocznej znią konwersacjimożesz się dowiedziećsię dowiedzieć więcejdowiedzieć więcej owięcej o danejo danej osobiedanej osobie podczasosobie podczas godzinnejpodczas godzinnej grygodzinnej gry niżgry niż poniż po rocznejpo rocznej zrocznej z niąz nią konwersacjimożesz się dowiedzieć więcejsię dowiedzieć więcej odowiedzieć więcej o danejwięcej o danej osobieo danej osobie podczasdanej osobie podczas godzinnejosobie podczas godzinnej grypodczas godzinnej gry niżgodzinnej gry niż pogry niż po rocznejniż po rocznej zpo rocznej z niąrocznej z nią konwersacjimożesz się dowiedzieć więcej osię dowiedzieć więcej o danejdowiedzieć więcej o danej osobiewięcej o danej osobie podczaso danej osobie podczas godzinnejdanej osobie podczas godzinnej gryosobie podczas godzinnej gry niżpodczas godzinnej gry niż pogodzinnej gry niż po rocznejgry niż po rocznej zniż po rocznej z niąpo rocznej z nią konwersacji

Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz. -Anonim
Żyj-nieco-skromniej-ż-możesz-miej-więcej-ż-pokazujesz
Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Obiecuj tylko tyle, ile możesz dać. I dawaj więcej, niż obiecałeś. -H. Jackson Brown
obiecuj-tylko-tyle-ile-możesz-dać-i-dawaj-więcej-ż-obiecałeś
W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych -Dale Carnegie
w-dwa-miesią-możesz-zdobyć-więcej-przyjaciół-interesując-ę-innymi-ludźmi-ż-w-ągu-dwóch-lat-usiłując-zainteresować-sobą-innych
Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli. -Włodzimierz Lenin
należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia