Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.


możesz-żyć-tylko-ale-śli-zrobisz-to-właściwie-jeden-raz-wystarczy
anonimmożeszżyćtylkoalejeślizrobisztowłaściwiejedenrazwystarczymożesz żyćżyć tylkoale jeślijeśli zrobiszjeden razraz wystarczymożesz żyć tylkoale jeśli zrobiszzrobisz to właściwiejeden raz wystarczyjeśli zrobisz to właściwieale jeśli zrobisz to właściwie

Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami.Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!!Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Nie wiem, co ze mną zrobisz, Panie, ale cokolwiek zrobisz, lepsze będzie od moich teorii.Hej złamasie, to do ciebie mówię, ciebie o to pytam. Co zrobisz, gdyby to do ciebie przyszła tak cholernie brzydka, przyniosła swe ciało jak turystyczna konserwa, oczami wywracała i chciała cię poderwać, to co, co wtedy zrobisz, przecież nie jesteś zły, tylko jesteś dobry, a jeśli to właśnie Chrystus do ciebie przychodzi w kostiumie Patrycji [...]Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.