Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.


możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
jim morrisonmożeszcieszyćsiężyciemtylkopewnejodległościwolnospojrzećnarzeczyaleniemożeszichspróbowaćmożesz cieszyćcieszyć sięsię życiemtylko zz pewnejpewnej odległościwolno cici spojrzećspojrzeć nana rzeczyale nienie możeszmożesz ichich spróbowaćmożesz cieszyć sięcieszyć się życiemtylko z pewnejz pewnej odległościwolno ci spojrzećci spojrzeć naspojrzeć na rzeczyale nie możesznie możesz ichmożesz ich spróbowaćmożesz cieszyć się życiemtylko z pewnej odległościwolno ci spojrzeć naci spojrzeć na rzeczyale nie możesz ichnie możesz ich spróbowaćwolno ci spojrzeć na rzeczyale nie możesz ich spróbować

Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie
Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkie -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-były-to-rzeczy-wielkie
Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz
nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem. -Silvidian
po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym