Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcą


możesz-mieć-w-swoim-życiu-wszystko-czego-chcesz-śli-tylko-pomożesz-wystarczającej-liczbie-ludzi-uzyskać-to-czego-oni-chcą
zig ziglarmożeszmiećswoimżyciuwszystkoczegochceszjeślitylkopomożeszwystarczającejliczbieludziuzyskaćtoonichcąmożesz miećmieć ww swoimswoim życiużyciu wszystkoczego chceszjeśli tylkotylko pomożeszpomożesz wystarczającejwystarczającej liczbieliczbie ludziludzi uzyskaćczego onioni chcąmożesz mieć wmieć w swoimw swoim życiuswoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesztylko pomożesz wystarczającejpomożesz wystarczającej liczbiewystarczającej liczbie ludziliczbie ludzi uzyskaćczego oni chcąmożesz mieć w swoimmieć w swoim życiuw swoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesz wystarczającejtylko pomożesz wystarczającej liczbiepomożesz wystarczającej liczbie ludziwystarczającej liczbie ludzi uzyskaćmożesz mieć w swoim życiumieć w swoim życiu wszystkojeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbietylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzipomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins
możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
W życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś! -Bartek B
w-życiu-możesz-mieć-wszystko-co-chcesz-bo-śli-tego-nie-masz-to-znaczy-że-tego-nie-chciałeś
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. -Dominick Coniguilaro
jeśli-chcesz-osiągnąć-to-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-robić-to-czego-nigdy-nie-robiłeś