Możesz osiągnąć bezgranicznie wiele, jeśli nie będziesz oczekiwał pochwał.


możesz-osiągnąć-bezgranicznie-wiele-śli-nie-będziesz-oczekiwał-pochwał
h. jackson brownmożeszosiągnąćbezgraniczniewielejeśliniebędzieszoczekiwałpochwałmożesz osiągnąćosiągnąć bezgraniczniebezgranicznie wielejeśli nienie będzieszbędziesz oczekiwałoczekiwał pochwałmożesz osiągnąć bezgranicznieosiągnąć bezgranicznie wielejeśli nie będziesznie będziesz oczekiwałbędziesz oczekiwał pochwałmożesz osiągnąć bezgranicznie wielejeśli nie będziesz oczekiwałnie będziesz oczekiwał pochwałjeśli nie będziesz oczekiwał pochwał

Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Możesz osiągnąć cokolwiek, jeśli jesteś skłonny zapłacić odpowiednią cenę.Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta.